1929 Amerika / DIDŽIOJI DEPRESIJA

1929 Amerika / DIDŽIOJI DEPRESIJA

Lietuvoje šiandien "EKONOMINĖ DEPRESIJA",

todėl mūsų šaliai reikalinga antikrizinė programa, kurios pagrindas buvo padėtas dar 1933 m., kai buvo priimtas valdančiųjų ekonomistų "NAUJAS KURSAS" arba („New Deal“)  „judėjimas teisingumo link“.

Taip prezidentas Franklinas Rooseveltas nugalėjo Didžiąją depresiją Amerikoje!

NAUJAS KELIAS 2021

PVM DYDŽIO

SUMAŽINIMAS

Kaip niekad aktualu teikti siūlymą - jog Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija parengtų ir nustatyti lengvatinį, 8 proc. pridėtinės vertės mokestį (PVM) maitinimo ir būtiniausiomas paslaugoms, išskyrus prekybą alkoholiu. Toks mažinimas leistų atgaivinti vyresnių ir senjorų vartojimą, kurti darbo vietas, stabdyti emigraciją

- - -

Vyriausybė galėtų VARTOJIMO DEPRESIJOS metu įvesti būtiniausių prekių ar paslaugų kainų ir vartojimo reguliavimą.

BŪTINIAUSIŲ PREKIŲ

KAINOS FIKSAVIMAS

Kaip niekad aktualu teikti siūlymą - jog Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija parengtų būtinų prekių ir paslaugų sąrašą. Šių prekių ir paslaugų kainų bei prieinamumo pokyčius turi nuolat stebėti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).

- - -

Vyriausybė galėtų VARTOJIMO DEPRESIJOS metu įvesti būtiniausių prekių ar paslaugų kainų ir vartojimo reguliavimą

BŪTINIAUSIŲ VAISTŲ

KAINOS SUMAŽINIMAS

Kaip niekad aktualu teikti siūlymą - jog Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija parengtų tvarką, kad ne tik tam tikrai daliai kompensuojamų vaistų būfų taikomas centralizuotas pirkimas ir kainos, bet ir centralizuotai kontroliuojamos vaistų kainos vaistinių tinklams. Vaistinės neturėtų teisės savo nuožiūra nustatyti šiems vaistams savavališkų antkainių, o didmeninės vaistų prekybos įmonės – jais laisvai disponuoti.

Istorinė "Naujo Kurso" konstrukcija ...

„Naujas Kursas“ („New Deal“) buvo vidaus politikos rinkinys, priimtas vadovaujant prezidentui Franklinui D. Rooseveltui, kuris drąstiškai padidino federalinės vyriausybės vaidmenį ekonomikoje, reaguojant į didžiąją depresiją.

Istorikai paprastai kalba apie „Pirmąjį naują susitarimą“ (1933–1934) ir „Antrąjį naująjį susitarimą“ (1935–1938), tai apimė būtiniausias ekonomikos valdymo-reguliavimo įstatymų leidybos reformas ir sukūrė šiuolaikinės modernios socialinės apsaugos sistemos pagrindą.

Būtent toks valstybės ekonomikos valdymo vektorius Ameriką išstūmė iš Didžiosios depresijos.

Programa „The New Deal“ sukūrė platų federalinės vyriausybės programų spektrą, kuriuo siekta ekonomiškai palengvinti kančias, reguliuoti privačią pramonę ir plėtoti ekonomiką.

Naujas kursas dažnai apibūdinamas kaip „trys doleriai“:

 • lengvata (bedarbiams ir užimtumo netekusiems pilečiams)

 • atsigavimas (ekonomikos per federalines išlaidas ir darbo vietų kūrimą)

 • ir reforma (kapitalizmas įgyvendinant reguliavimo įstatymus ir kuriant naujas socialinės apsaugos programas).

​Pirmąjį naują kursą sudarė:

 • Žemės ūkio reguliavimo įstatymas, kuris sureguliavo žemės ūkio produktų - būtiniausių produktų kainas, siūlydamas ūkininkams vyriausybės subsidijas perteklinei gamybai mažinti.

 • Civilinės apsaugos korpusas, įdarbinęs jaunus, vyresnius, šeimas turinčius ir vienišus vyrus, dirbančius federaliniu būdu finansuojamus darbus valstybinėse žemėse.

 • Federalinis neatidėliotinos pagalbos įstatymas, teikiantis federalines dotacijas valstybėms, finansuojančioms vyriausybės darbuotojų atlyginimus, taip pat vietines valgyklas ir kitas tiesioginės pagalbos neturtingiesiems programas.

 • Nacionalinis atstatymo įstatymas, kuriuo buvo siekiama padidinti įmonių pelną ir darbuotojų atlyginimus, priimant pramonės kodeksus, kurie nustato kainas ir atlyginimus bei garantuoja darbuotojams teisę jungtis į sąjungas ir profesinius susibūrimus.

 • Federalinė bankų indėlių draudimo korporacija, garantavusi asmenims, kad banke įneštus pinigus jiems grąžins federalinė vyriausybė, jei jų bankas bankrutuos.

Tai radikaliai pakeitė Amerikos politinę kultūrą pagal principą, kad vyriausybė yra atsakinga už savo piliečių gerovę.

Antrasis naujas sandoris (1935–1938)

Antruoju „New Deal“ etapu buvo siekiama pagerinti darbuotojų apsaugą ir suteikti ilgalaikį finansinį saugumą amerikiečiams.

Antrąjį naują kursą sudarė:

Keturi žymiausi teisės aktai

 • Darbo projektų biuras, pritraukęs milijonus amerikiečių dalyvauti viešųjų darbų projektuose, pradedant tiltų ir kelių tiesimu, nacionalinių parkų ir infrastruktūros objektų įrengimu, baigiant tapyba ir pjesių, istorinių ir grožinės literatūros kūrinių rašymu.

 • Wagnerio darbo santykių įstatymas, kuris garantavo darbuotojams teisę steigti profesines sąjungas ir kolektyviškai derėtis dėl darbo sąlygų.

 • Socialinės apsaugos įstatymas, kuris įpareigojo darbuotojus ir darbdavius ​​mokėti darbo užmokesčio mokestį į socialinės apsaugos pasitikėjimo fondą. Savo ruožtu šis fondas kas mėnesį moka pensininkams, vyresniems nei 65 metų, taip pat asmenims, turintiems ilgalaikę negalią atlygį.

 • Sąžiningų darbo standartų įstatymas, kuris įpareigojo 40 valandų savaitę (su pusantros valandos viršvalandžių), nustatė minimalų valandinį atlyginimą ir vaikų darbo ribojimą.

RENKAME VYRESNIUS ŽMONES IR SENJORUS TURINČIUS PATIRTIES IR GALINČIUS VEIKTI LIETUVOS EKONOMIKOS ATGAIVINIMO LABUI ...

SVEIKINU ! Puiki žinia, kad palaikote iniciatyvą ir prisijugiat prie  SENJORAI.COM, kur mes vystom Lietuvos Kultūros paveldo išsaugojimo ir verslumo vystymo misiją: t.y. siekiam skatinti visus vyresnius žmones, nesvarbu nuo tautybės ir gyvenamosios vietos, savo gyvenimo patirtį ir išmintį, kūrybą, sukurtus individualaus darbo produktus traktuoti kaip istorinį palikimą, kaip vietos paveldo konvenciją, kurią reikia rinkti, fiksuoti, ir užtikrinti kaip gamtos ir kultūros paveldo apsaugą ateities kartoms; Neužmirškime ir vyresnius, pagyvenusius, socialiai remtinus, negalią turinčius žmones.

 

BE PRAEITIES - NEBUS ATEITIES !

 

Ugdykim vyresnių žmonių VERSLUMĄ, tai LETUVOS

NAUJOS EKONOMIKOS VARIKLIS !

PRISIJUNKITE  SENJORAI,  PARAŠYKITE  MUMS !

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

 • Linkedin
 • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com