NAUJAS KELIAS 2021

Šiandienos Gyvenimo gerovė /v.s. Ekonomika - toli gražu turi atsakymus į ne visus klausimus - lygiai taip pat, kaip gydytojai negali išgydyti visų ligų. Nepaisant to, vargu ar kas nors galėtų drąsiai teigti, kad šiuolaikinė medicina nėra niekuo naudinga ...

 

Tik taip atrodo, kad svarbiausia Ekonomikoje yra prekės, paslaugos ir pinigai.

 

Svarbiausia yra INFORMACIJA.

 

Būtent ji yra labai brangi. Ne veltui šiuolaikinė mikroekonomika vadinama - ekonomine informacijos teorija...

O EKONOMIKOS PAGRINDAS - INTUITYVUMAS 

Ekonometrika šiandien - tai ne tik pardavimų apimčių generavimų, antkainio dydžio didinimo disciplina, kaip dar vakar dažnai ekspertai mėgo vadinti Lietuvą, t.y. "Vitrinų Valstybė"  ...

Šiandien situacija jau kitokia. Tai savaime yra atskiras ŠOKO EKONOMIKOS reiškinys, pagal kurį dabartiniai politikai, ekonomistai, finansistai net negali atspėti ateities - tik intuytiviai numatyti. Visi žmonės, Lietuvos ekonomikos proceco dalyviai gali tik stebėtis vidinėmis vakar dienos vartotojų (normaliose rinkos sąlygose - vienu svarbiausiu ekonomikos faktoriumi, Pridėtinės Vertės Mokesčio generatoriaus) nuotaikomis. Šiandien vartotojų elgsenos pokytis jau neatspindi jokios realybės. Paklausus kokio nors reikšmingo klausimo, vartotojai sako, kad tai nėra jų kompetencijos sritis, jie nežino, kaip elgsis rytoj, jie pasimete, neužtikrinti ir laukia kompetetingų patarimų iū politikų, ekonomistų, bankininkų, verslininkų. Bet kita vertus, jie apie tai nekalba ir bijo prisiimti aiškaus lyderio pozicijas. 

Paanalizuokim visai nesenai nutikusią istoriją - 2019 spalio mėn. Alytaus gaisrą. Alytaus miesto meras, Nerijus Cesiulis  pratrūko: "mes baisų gaisrą gesinam, o mus biurokratai šokdina". Savo profilyje „Facebook“ kasdien pasakojo, kaip sekasi gesinti didžiulį gaisrą padangų perdirbimo gamykloje „Ekologistika“, bei su kokiais iššūkiais jis kaip vadovas, Alytaus gyventojų atstovas susiduria.  Įrašuose meras piktinosi lietuviška biurokratija, kai naktį ugniagesiams pritrūkus benzino savivaldybės specialistams, norint jo įsigyti ir atgabenti, teko organizuoti tiekėjų apklausas. Taip pat tenko rengti biurokratinių struktųrų sukurtas apklausas, kad ugniagesiai gautų maisto, o technika buvo tik žadama, bet jos niekas nepristatydavo. Nei šalies Prezidento (skraidžiojo iš Japonijos į Seulą), nei Premjero (laikinas nedarbingumas, gydėsi ligoninėje) negalėjo priimti ekstra ir svarbių sprendimų. Įdomiausia, kad teko matyti po gaisro likvidavimo LRT laidą, kurioje valdininkai, biurokratai iš priešgaisrinės tarnybos, aplinkos apsaugos ministerijos tiesiogiai kaltino drąsų ir aktyvų Alytaus merą  Nerijų Cesiulį šiurkščiai pažeidus instrukcijas ir parodžius iniciatyvą. Ir tai dažnas atvejis, ir tai nekartą buvo pasaulio istorijoje.

Norisi priminti klasiką. Jei kas skaitėte Levo Tolstojaus romaną "Karas ir Taika" turėtumėte prisiminti vieną epizodą ... kai pasibaigus 1812 metų karui, kai buvo priešinamasi Napoleono Armijai užėmusiai Rusiją (turėtumėme prisiminti, kad tai vyko ir Lietuvoje, o romane yra ir aprašyti įvykiai, kurie vyko Vilniuje, sugriautuose rūmuose, kur dabartiniu metu yra Vingio parkas) kas aprašyta „Karas ir taika“, prisiminkim, kaip dėl savo didvyriškumo, pasipriešinimo Prancūzams priekabiaujama kapitonui Tušinui. Bet nepaisant to, nepaisant šių pasmerkimų, kapitonas Tušinas kovoja. Amžinas kovotojas Rusijos kapitonas Tušinas, amžinasis Timochinas .... ir tai istorija ir tai karrtojasi amžiais !!! Biurokratija - valdininkai neleidžia nesankcionuotai veikti, pagaliau žmonėms neleidžiama gelbėtis ir apsaugoti savęs, savo artimųjų ir savo turto. Nurodymo tai nebuvo !

Lygiai taip pat ir šiandien laimėsim savo gerovės siekio karus, ne biurokratijos ir neišmamių valdininkų dėka, o nepaisant to. Nes pagaliau žmonėms bus leidžiama gelbėtis. Jie, žinoma, ir toliau kišasi į mūsų gyvenimus visais aspektais - ar tai amžina? 

Kaip tokį neišmanių valdininkų norą visus procesus valdyti galima pažaboti ? - Matyt negalima, nes jis iškart atsiranda iš kažkur.

Ir šiandien problema ta, kaip suprasti, kad net su gražiu šūkiu "Laisvė" atėjusi į politikos aukštumas žmonių grupė (matyt Lietuvos žmonės buvo tokios vizijos išsiilge), jau siejama su galia, su daugybe draudimų? Iš tiesų, dabar viskas yra draudžiama. Dabar jie apims bet kokią veiklą visose srityse. Tai matant, įvertinus įvykius ir simptomus, verčia mus nervingai susimąstyti.

Dar kartą prisiminkim Alytaus miesto merą Nerijus Cesiulį.

Tikras lyderis dažniausiai būna ir didelis optimistas, todėl jo pareiškimas:

"Vienus išbandymus atlaikėme, o kitus atlaikysime" vertas pasitikėjimo ir pagarbos. Daugiau tokių drasių vadovų Lietuvoje.    

NAUJAS KELIAS 2021

SENJORAI,  PARAŠYKITE  MUMS !

SVEIKINU ! Puiki žinia, kad palaikote iniciatyvą ir prisijugiat prie  SENJORAI.COM, kur mes vystom Lietuvos Kultūros paveldo išsaugojimo ir verslumo vystymo misiją: t.y. siekiam skatinti visus vyresnius žmones, nesvarbu nuo tautybės ir gyvenamosios vietos, savo gyvenimo patirtį ir išmintį, kūrybą, sukurtus individualaus darbo produktus traktuoti kaip istorinį palikimą, kaip vietos paveldo konvenciją, kurią reikia rinkti, fiksuoti, ir užtikrinti kaip gamtos ir kultūros paveldo apsaugą ateities kartoms; Neužmirškime ir vyresnius, pagyvenusius, socialiai remtinus, negalią turinčius žmones.

 

BE PRAEITIES - NEBUS ATEITIES !

 

Ugdykim vyresnių žmonių VERSLUMĄ, tai LETUVOS

NAUJOS EKONOMIKOS VARIKLIS !

2021

PROJEKTAS  Naujas   Kelias

#Senjorubalsas - #Naujaskelias

Pasaulinė 2020 m. CORONA-19 krizė priverčia net tuos optimistus, kurie įprastais laikais net nebūtų pagalvoję apie rimtą krizę Lietuvos ekonomikoje. Lygiai taip pat įprastai, kai žmogus nėra per daug priklausomas nuo medicininių svetainių naršymo internete tol, kol pats yra sveikas.

O po to prasideda ...

Rytoj pasaulis jau bus kitoks... Tas EKONOMINIS ŠOKAS sudarys kitas gyvenimo ir veiklos galimybes, nuties naujus takelius ir vieškelius į gerovės valstybės vizijas. Visi mes patirsime, suprasime ir atrasime kažką NAUJO !

Pasikeis mūsų tradicijos, vertybių maršrutai, realijų perkainavimas. Gal mes pradėsime labiau įsiklausyti į vyresnių žmonių patirtį, jau pranykstančią istoriją, vėl skirsime dėmesį, atgaivinsime pagarbą vyresnių žmonių kartai. Nes tai ką turime ir pasiekėme neapsėjo be tokių žmonių darbo, žinių, kūrybos ...

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

  • Linkedin
  • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com